Copywriting. Jag ger dig något energiskapande att prata om!

Låt mig hjälpa dig att skapa budskapen som ger gåshud, energi och resultat. Att besluta sig för att använda samma budskap i alla kanaler ger effektivitet. Vissa kallar detta arbete för ”kommunikationsplattform”. Jag kallar det för Energizing Communication. För att göra det tydligare, låt mig förutsättningslöst visa dig några exempel vid ett möte.

 

Så här går arbetet till:

Jag tar del av det material som finns:

  • planer
  • säljpresentationer
  • websidor
  • tidigare gjorda aktiviteter

Jag går också igenom konkurrenters presentationer och gör en kort intervju med dig eller någon annan ansvarig. Det tar mindre än 1 timme.

Därefter gör jag förslag på:

En story

En story är ditt företags berättelse om vad ni upptäckte för behov på marknaden och hur ni löste det.  Storyn blir verksamhetens ”context”, d v s man kommer att förstå varför företaget finns till, för vem och vilken nytta det gör. Allt beskrivs med en känsla av ”wow” så att storyn blir energiskapande.

Svar på 3 frågor

Segmentering, vilka kunder vänder vi oss till?

Differentiering, vad skiljer oss och våra lösningar från andra som utger sig för att lösa samma sak.

Positionering, vilken plats ska vi ta i våra kunders medvetande, helst uttryckt i ett eller ett par ord.  

Formuleringar av affärsidé, vision och mission.

Förslag till formuleringar av företagets vision och mission (som ska skapa trovärdighet och långsiktighet).

 

Färdiga texter

Det jag beskriver på den här sidan gjort som färdiga texter att använda på t ex websida, i säljpresentationer, säljmail, pressreleaser eller rörliga mediaproduktioner.